0
Let na trhu
0
Projektů
0
Zákazníků
0
Zaměstannců

Naše služby

Elektrizace Praha zajišťuje komplexní realizaci elektromontážních prací, tj. projektování, dodávku, montáž, uvedení do provozu, následné revize a servis. Provádíme výstavbu, montáže a údržbu elektrotechnických zařízení do 35kV se specializací na montáže tramvajových tratí, rozvodů, osvětlení, dálkového ovládání, trafostanic a zařízení měníren.

Činnosti:
 • Pokládka a kompletní montáž kabelů NN a VN včetně zemních prací
 • Montáže rozvaděčů NN a VN, kabelových skříní a trafostanic
 • Montáž kabelových nosných konstrukcí
 • Projekční práce pro silnoproudé rozvody
Elektromontážní práce NN a VN

Elektrizace Praha zajišťuje komplexní realizaci elektromontážních prací, tj. projektování, dodávku, montáž, uvedení do provozu, následné revize a servis. Provádíme výstavbu, montáže a údržbu elektrotechnických zařízení do 35kV se specializací na montáže tramvajových tratí, rozvodů, osvětlení, dálkového ovládání, trafostanic a zařízení měníren.

Činnosti:
 • Pokládka a kompletní montáž kabelů NN a VN včetně zemních prací
 • Montáže rozvaděčů NN a VN, kabelových skříní a trafostanic
 • Montáž kabelových nosných konstrukcí
 • Projekční práce pro silnoproudé rozvody
Slaboproudé elektromontážní práce
Činnosti:
 • Telekomunikační montáže. Pokládka a montáž metalických a optických kabelů
 • Pokládka a montáž sdělovacích a zabezpečovacích kabelů
 • Montáž datových kabelů
Měření a regulace

Měření a regulace se vzhledem k neustále rostoucím nákladům na energie stává klíčovým oborem při navrhování projektů včetně silnoproudých rozvodů. Elektrizace Praha v této oblasti zajišťuje komplexní řešení, které zahrnuje:

 • Projekční činnosti ve všech stupních
 • Zpracování návrhu řešení s ohledem na ekonomickou náročnost, životní prostředí a bezpečnost
 • Dodávky a instalace
 • Zpracování návrhů a zajištění školení
 • Revizní práce
 • Záruční a pozáruční servis, údržba
Venkovní a vnitřní osvětlení

Zajišťujeme kompletní montáže osvětlovacích systémů venkovního a vnitřního osvětlení

Kompletní zemní práce

Ke všem montážním činnostem zajišťujeme i kompletní zemní práce s využitím vlastní stavební techniky

O nás pozadí

O společnosti

Historie

Společnost Elektrizace Praha byla založena v roce 1994. Během několika let se vyvinula v silnou stabilní společnost, která svým zákazníkům zajišťuje širokou škálu nabídek. Hlavní činností společnosti v době vzniku byla výstavba telekomunikačních sítí pro tehdejší SPT Telecom, dále rekonstrukce a výstavba elektrických tratí pro dopravní podniky. Významným zákazníkem se v té době pro společnost staly také České dráhy. V následujících letech začala společnost aktivně působit i při rekonstrukci a výstavbě nových tramvajových tratí Dopravního podniku hlavního města Prahy. Významnou měrou se podílela na opravě pražského metra po povodních v roce 2002, stejně jako na výstavbě nového osvětlení ploch na letišti Praha – Ruzyně. Svůj záběr rozšířila i o odborné činnosti v kolektorech ve společnosti Kolektory Praha.

Společnost dnes

V březnu 2017 společnost prošla majetkovou a organizační změnou. Elektrizace Praha chce i nadále být spolehlivým a stabilním partnerem u svých stávajících, stejně jako rozvíjet své služby u nových zákazníků. Díky několikaletým zkušenostem z oboru dokáže nahlížet na projekty nejen z technického, ale také z ekonomického pohledu. Kvalita poskytovaných služeb je i nadále jednou z největších priorit společnosti.

Tým

Tým společnosti Elektrizace Praha tvoří profesionálové s dlouholetou praxí v oboru silnoproudých elektroinstalací, měření a regulace a energetiky. Pracovníci společnosti mají zkušenosti s kompletní dodávkou řešení pro klienty od projekčních prací, přes realizaci a zprovoznění až po následný servis. Zaměstnanci společnosti mají mj. kvalifikaci pro práce v kolejišti a jsou vlastníky dokladu o odborné způsobilosti dle vyhlášky 50/1978 Sb. a vyhlášky 100/1995 Sb.

Certifikáty

Systém řízení jakosti
ČSN EN ISO 9001:2009
Ochrana životního prostředí
ČSN EN ISO 14001:2005
Kvalifikace pro práce v kolejišti a odborné způsobilosti dle vyhlášky 50/1978 Sb. a vyhlášky 100/1995 Sb.
Pověření k ověřování způsobilosti právnických osob k provádění technických prohlídek a zkoušek UTZ (určených technických zařízení).

Reference

Rekonstrukce měníren

Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s.

Rekonstrukce měníren
Kompletní realizace – dodávka, montáž, zkouška a uvedení do provozu přívodního kabelového vedení 22kV. Dodávka a montáž trakčních kabelů včetně UTZ. Montáž a demontáž pojízdných měníren včetně UTZ
Rekonstrukce tramvajových tratí

Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s.

Rekonstrukce tramvajových tratí
Elektrické přípojky NN. Kabelové napájení TT z měníren DP. Osvětlení TT v oblasti měnírny, nástupišť. Osvětlení tramvajových zastávek. Napájení informačního systému. Kabely pro dálkové ovládání odpojovačů a měníren. Přeložky kabelů ostatních operátorů
Rekonstrukce metro

Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s.

Rekonstrukce metro
Trakční zařízení ve vybraných stanicích metra. Přívodní a propojovací kabely 22kV mezi jednotlivými stanicemi. Dodávka a montáž optických kabelů.
Opravy a modernizace kabelových sítí

Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s.

Opravy a modernizace kabelových sítí
Přeložky kabelových tras stávajících napájecích a zpětných kabelů. Připojení TS do sítě VN. Úprava stávajících napaječových vývodů. Rekonstrukce a výměna napájecích a zpětných kabelů
Kolektory: Výměny ocelových konstrukcí

Kolektory Praha

Výměny ocelových konstrukcí. Přeložky slaboproudých a silnoproudých sítí. Opravy osvětlení a NN. Opravy rozvodů a technologie MaR. Opravy únikových cest. Opravy plynových čidel a VZT
Opravy osvětlení odbavovacích ploch

Letiště Praha Ruzyně

Opravy osvětlení odbavovacích ploch. Výstavba nového kabelovodu. Demontáže stávajícího osvětlení. Montáž nových osvětlovacích věží typu ELV, PFLEIDERER, osvětlení OKO2, SERMETO. Rozvody 400V. Nabíjecí stanice
Přeložky kabelů NN a VN při rekonstrukcích TT

PRE Pražská energetika

Přeložky kabelů NN a VN při rekonstrukcích TT
výstavba místních telefonních sítí

Telecom O2

Kompletní výstavba místních telefonních sítí z TR do SR, ÚR až do koncových bodů. Výstavba TR vč. silnoproudé přípojky, uzemnění, zasmyčkování přívodního telekomunkačního kabelu do TR. Přeložení místních a dálkových kabelů do nových tras vč. jejich přepojení
kabelové vedení

ŘSD

Úprava tělesa komunikace v místě hlásek. Dálniční systémy SOS – kabelové vedení, hlásky SOS, meteostanice, trubky pro optické kabely, šachty a prostupy. Veřejné osvětlení. Automatické sčítače dopravy.
Přeložky dálkových kabelů

České dráhy

Přeložky dálkových kabelů, přeložka kabelu 6kV. Kompletní rekonstrukce trafostanic VN a NN, nové kabelové vedení, výměna a doplnění rozvaděčů vč. rozvaděčů měření
Přípojky silových rozvodů NN

MHMP – záchytná parkoviště P+R

Přípojky silových rozvodů NN. Telefonní síť MTS. Přeložky kabelových vedení. Venkovní osvětlení parkoviště.

Kontakt

Telefon: +420 606 795 887
E-mail: elektrizace@elektrizace.cz
Adresa: Pod Krocínkou 257/17,
190 00 Praha 9
IČ: 61456489
DIČ: CZ61456489